+ (385) 42 492 950         Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.      

 • Slide 1

  BESPOVRATNA SREDSTVA EU FONDOVA, NACIONALNIH POTICAJA

  INVESTICIJSKI KREDITI HBOR-a I KOMERCIJALNIH BANAKA I JAMSTVA HAMAG INVESTA

  Svoju konkurentsku prednost temeljimo na bogatom iskustvu upravljanja vlastitim projektima i poslovnim modelom koji omogućuje poduzetnicima da na jednom mjestu dobiju svu potrebnu pomoć oko razrade ideja, izrade poslovnih planova i projektnih prijava te financiranja i provedbe projekata. 

  U odnosu na ostale konzultantske tvrtke mi ne čekamo raspisivanje natječaja za ishođenje sredstava EU fondova, već godinu do dvije ranije naš stručni tim zajedno s partnerom upravlja bilancom, novčanim tokom i financijskom slikom poduzetnika, sudjeluje u strukturiranju ideje i pripreme projekata, kao stvaranju preduvjeta za dobivanje sredstava EU fondova, ali i nacionalnih poticaja i potpora, kredita HBOR-a, jamstava HAMAG INVEST-a, kao i uključivanju komercijalnih banaka i potrebnih sredstava Fine'sa Grupe kao partnera u poslu.

  Osim aktivne pripreme projekata (rad na glavnoj projektnoj ideji, usluge vezane uz cjelokupni proces planiranja, javne nabave ili koordinacije među partnerima), sudjelujemo u realizaciji projekata što uključuje angažman izvođača i dobavljača.

  partner mec

  EU FONDOVI

  Europski fondovi predstavljaju financijski instrument koji omogućuje Hrvatskoj putem operativnih programa u provedbi Strategije Europa 2020. koja ima za cilj povećanje zaposlenosti, ulaganje u istraživanje i razvoj, smanjenje emisije CO2,  unapređenje školovanja te smanjenje siromaštva, provodeći politiku Europske unije.

  U razdoblju
  2014. – 2020.
  Hrvatskoj su
  dostupni
  slijedeći fondovi

  Europski fond za regionalni razvoj  (EFRR)Sa alokacijom
  u EUR-ima
  4.321.499.588
  Kohezijski fond (CF)2.559.545.971
  Europski socijalni fond (ESF)1.516.033.073
  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)2.026.222.500
  Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR)252.643.138
  UKUPNO10.675.944.27


  Bez obzira na izrazito veliku alokaciju  sredstava od strane EU-a, za iskorištenje sredstava potrebno je pripremiti kvalitetne projekte koji će moći doprinijeti ostvarenju ciljeva Operativnih programa.
  Kako bismo osigurali što veći prolazak klijenata na navedenim natječajima, detaljno analiziramo svakog klijenta i njegov projekt te savjetujemo o mogućnostima sudjelovanja na pojedinim natječajima iz EU fondova. Takav  kritički pristup  omogućava potencijalnim korisnicima objektivnu sliku stanja  i definira potrebne izmjene ili nadopune, pa konzultanti Management Consulting tima Fine'sa Grupe, consulting kompanije pomažu strukturirati ideju i projektni prijedlog kako bi bili prihvatljivi za prijavu na natječaje, a u odnosu na ostale konzultantske kuće u mogućnosti smo upravljati bilancom i novčanim tokom,  poboljšati financijsku sliku poduzeća i povećati šanse za dobivanje sredstava.

  MEC16 1

  NACIONALNI POTICAJI

  Osim prijave na EU fondove izrađujemo poslovne planove, analize, projektne prijave i kreditne zahtjeve za sljedeće vrste natječaja i poziva koji se  većim dijelom financiraju iz nacionalnih izvora:
  Poduzetnički impuls 2015, Operativni program regionalnih potpora kapitalnih ulaganja radi zadržavanja i povećanja radnika, Operativni program potpora sektorima prerađivačke industrije, Nacionalni programi pomoći sektoru vina, Sufinanciranje turističkih projekata, Mjere za poticanje zapošljavanja HZZ-a.

  OPG sevšek23 1

  PROGRAMI KREDITIRANJA

  Za potrebe zatvaranja financijske konstrukcije projekata koji se djelomično financiraju iz nacionalnih i EU izvora te ostalih  izvora izrađujemo poslovne planove za  ishođenje kredita kod poslovnih banaka, HBOR-a, jamstava HAMAG INVEST-a.

  Za poduzetnike početnike izrađujemo i zahtjeve za kreditiranje za program „Mikro kreditiranje- prvi korak u poduzetništvo“ koji provodi HAMAG BICRO, a namijenjen je mikro gospodarskim subjektima definiranima Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/2002, 63/2007, 53/2012 i 56/2013) koji do datuma podnošenja prijave posluju najviše do 2 godine i nalaze se u vlasništvu fizičke ili pravne osobe koja do trenutka podnošenja zahtjeva nije bila većinski vlasnik subjekta koji se prijavljuje i drugih pravnih subjekata kumulativno dulje od 2 godine.

  partner grafko caspar

  JAMSTVA

  U sklopu izrade poslovnih planova za  ishođenje kredita, pripremamo i potrebnu dokumentaciju za ishođenje jamstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije koja se izdaju za osiguranje dijela glavnice kredita. Hamag invest u svojoj ponudi nudi tri jamstvena programa: EU početnik, Rastimo zajedno i Poljoprivrednici.

  JAVNA NABAVA

  Nakon ulaska u Europsku uniju broj postupaka javne nabave se povećao u Hrvtaskoj. Kako bi prošli uspješno kroz proces javne nabave, potrebna su određena znanja i iskustvo. Naši konzultanti su kvalificirani i imaju potrebno iskustvo učiniti proceduru bržom i profesionalnijom, koristeći slijedeći postupak:

  • oblikovanje godišnjeg plana nabave,
  • savjetovanje tijekom odabira odgovarajućeg postupka javne nabave,
  • izrada zahtjeva za Poziv – osmišljavanje sustava recenzija o kriterijima prihvatljivosti i isključenja,
  • izrada dokumentacije Poziva,
  • provođenje otvaranja prijedloga, izrada izvješća,
  • ocjenjivanje sadržaja i okvira prijedloga, priprema za donošenje odluke,
  • sudjelovanje na sjednicama mjerodavnih povjerenstava ili uprava,
  • sudjelovanje na postupku objave rezultata,
  • izrada pisanih sažetaka, informacija, ispunjavanje obveze objavljivanja.

  partner lumbalis

  TENDERI

  Sudjelujete li u postupku javne nabave za lokalne vlasti ili državu kao dobavljača, naše usluge mogu biti itekako korisne, zahvaljujući našim projektima koji su u eksploataciji što je iziskivalo da budemo  i redoviti sudionici u postupcima javne nabave, tako da je naše iskustvo više nego bogato, a u toku smo praćenja svih postupnih propisa u RH i direktiva EU iz područja javne nabave. Našim nadzorom, kontrolom i uslugama pisanja natječaja, dobivate dodatno jamstvo da ćete postupak javne nabave provesti u skladu s važećim propisima i praksom, što daje dodatno jamstvo uspjeha natječaja na koji ste aplicirali.

  partner lumbalis2

  STJECANJE STATUSA POTICAJNIH MJERA

  Kako bi poduzetnici ostvarili dodatne pogodnosti od ulaganja u opremanje ili izgradnju,  konzultanti Finesa Management Consultinga  pripremaju i potrebnu dokumentaciju za stjecanje nositelja poticajnih mjera sukladno Zakonu o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja (NN, br. 111/12 i 28/13). U sklopu navedenog Zakona  poduzetnici mogu ostvariti poticaje za mikro poduzetnike, porezne poticaje, poticaje za otvaranje radnih mjesta, poticajne mjere za razvojno-inovacijske, aktivnosti poslovne podrške,  poticaje za kapitalne troškove i za radno intenzivne investicijske projekte.

  • Poduzeća rastu i posluju uspješnije kada uz sebe imaju eksperta koji pruža podršku njihovom rastu. Razvili smo Program savjetodavne podrške kako bi pomogli onima s poteškoćama u implementaciji projekata, ili onima preopterećenima stalno mijenjajućim poslovnim okruženjem, a koji nemaju podršku kako bi reagirali u traženom vremenskom periodu.

   Finesa31 1

   Nismo zainteresirani samo za izradu studije već da poduzetničku ideju pretvorimo u uspješni projekt i po tome smo drugačiji od drugih, ali i po naplati temeljem uspješnosti projekta pa sam ulazak u partnerstvo s consulting timom Fine'sa Grupe, consulting kompanije ne započinje s troškom konzultanata već preuzimanjem rizika za uspješnost projekta a i po tome smo mi različiti od konkurencije.
   Našu različitost čini zajedničko preuzimanje rizika za uspješnost projekata s osnove uspješnosti dosadašnjih projekata po sistemu ''ključ u ruke'', tako da KONZULTANT POSTAJE INVESTICIJA, A NE TROŠAK.

   Apliciranje na javni poziv iz EU fondova "Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu"

   Izrada projektne prijave obuhvaća izradu/ispunjavanje sljedećeg:
   1. Prijavni obrazac
   2. Investicijska studija
   3. Marketinška strategija
   4. Financijska konstrukcija projekta
   5. Infrastrukturna komponenta projekta
   6. Izjava o usklađenosti s UzP
   7. Skupna izjava
   8. Izjava o nekažnjavanju
   9. Izjava o korištenim potporama
   10. Proračun aktivnosti

   Provjera i kompletiranje cjelokupne dokumentacije (prema potrebi i provjera i realnosti ponuda za izvođenje građevinskih radova), uvezivanje i slanje dva tiskana i jednog elektroničkog primjerka projekta preporučenom pošiljkom u Ministarstvo poduzetništva i obrta te jednog tiskanog i elektroničkog oblika projekta Klijentu.

   Finesa80 1

   Apliciranje na javni poziv Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

   Izrada i priprema potrebne dokumentacije
   Izrada projektne prijave koja se odnosi na prijavni obrazac, poslovni plan, potrebne izračune i svu ostalu potrebnu dokumentaciju te provođenje plana nabave.

   Apliciranje na mjeru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj
   Podnošenje projektne prijave i obavljanje cjelokupne korespodencije sa svim učesnicima u procesu ishođenja bespovratnih sredstava u ime investitora/društva.
   Provođenje projekta i izvještavanje nakon provedbe
   Provođenje pripreme zahtjeva za isplatu, završnog izvješća, izvješća nakon provedbe projekta te provođenje postupaka revizije.

   Apliciranje na javni poziv u sklopu programa poticanja poduzetništva ''Poduzetnički impuls''

   Izrada projektnog prijedloga sukladno zahtjevima odabrane mjere
   Izrada projektnog prijedloga, ispunjavanje propisanih obrazaca, izrada pratećih obračuna, kompletiranje dokumentacije, podnošenje zahtjeva.

   Korespondencija sa svim uključenim stranama
   Komunikacija sa svim uključenim stranama: Ministarstvo poduzetništva i obrta, HAMAG-BICRO, banka dobavljači.

  • Ishođenje statusa nositelja poticajnih mjera sukladno Zakonu o poticanju investicija

   Ishođenje statusa nositelja poticajnih mjera sukladno Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja
   Savjetovanje o strukturi investicije, izrada poslovnog plana za narednih 5 godina, ispunjavanje propisanih obrazaca (OP1-OP8), izrada pratećih obračuna, kompletiranje prateće dokumentacije, podnošenje prijave.

   Prezentacija projekta u Ministarstvu poduzetništva i obrta
   Ugovaranje i održavanje prezentacije projekta u Ministarstvu poduzetništva i obrta te vođenje cjelokupne korespondencije sa svim učesnicima u procesu ishođenja statusa nositelja poticajnih mjera.

   Završetak natječaja tek je novi početak te je za iskorištavanje sredstava i poticaja potrebno, itekako dobro poznavati procedure i metodologiju, tako da usluge po završetku natječaja obuhvaćaju:

   Upravljanje projektom:

   • podrška pri potpisivanju ugovora,
   • savjetovanje o izmjenama,
   • kontrola izvršenja i naplate,
   • upravljanje dokumentacijom

   Vođenje projekta:

   • podrška pri odabiru najboljeg ponuđača i izvođača,
   • ugovorno upravljanje,
   • inspekcijski sastanci i posjeti,
   • osobna uključenost u upravljanje projektom

   Finesa27 1

   Praćenje realizacije, podnošenje izvješća i zahtjeva te korespondencija sa svim uključenim stranama

   Kontinuirano praćenje realizacije projekta i korespodencija sa svim uključenim stranama:

   1. Ministarstvo poduzetništva i obrta,
   2. HAMAG-BICRO,
   3. Poslovna banka,
   4. Neovisni revizor,
   5. Stručnjak za javnu nabavu,
   6. Dobavljači.

   Uslugom je obuhvaćena izrada:

   1. privremenih izvješća,
   2. završnog izvješća o provedbi projekta,
   3. izrada zahtjeva za predujmom / nadoknadom sredstava.

   

  Finesa-grupa.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.