+ (385) 42 492 950         Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.      

 • Slide 1

  MISIJA: Poduzetnicima pružiti financijsku potporu u predfinanciranju, održavajući njihov pozitivan novčani tok,  financijsku stabilnost i investicijsku sposobnost.

  VIZIJA: Stečenim povjerenjem i transparentnošću poslovanja održati rejting i osigurati kontinuitet rasta ulaganja i plasmana te tako postati vodeći nebankarski financijski partner obrtnika i malih poduzetnika u komercijalnom financiranju i investicijskom ulaganju, a fizičkim osobama u profitabilnim ulaganjima s fiksnim prinosom koji nadmašuje depozitnu kamatnu stopu.

  Credos FINETRADING d.o.o. robno-financijska kompanija za predfinanciranje  i komercijalno financiranje. Finetrading predstavlja jedan od najinovativnijih financijskih proizvoda dostupnih hrvatskom tržištu za financiranje roba i skladišnih zaliha.

  FINETRADING FINANCIRANJE je financiranje nabave roba i usluga prije samog početka programa proizvodnje ili pružanja usluga, za razliku od factoringa koji se realizira nakon procesa proizvodnje ili pružanja usluga ustupom potraživanja. Zato je ovaj način financiranja namijenjen poduzetnicima kojima su sredstva potrebna da bi započeli program proizvodnje, kojima factoring nije odgovarajuće rješenje, jer ne mogu isfinancirati proizvodnju i stvoreno potraživanje koje bi ustupili factoringu.

  KOMERCIJALNO FINANCIRANJE, dio je ponude kojom se malim poduzetnicima omogućava premošćivanje nelikvidnosti u slučajevima nesrazmjera priljeva i odljeva po bilo kom osnovum a u cilju održavanja kreditne sposobnosti i platežnog rejtinga kod dobavljača, a posebno se to odnosi na slučajeve dospijeća povećanih poreznih izdataka (PDV), prekoračenja limita u bankama, dospijeća kreditnih rata, isplata plaća u roku.

  PREDFINANCIRANJE
  Credos FINETRADING svojim partnerima osigurava neovisnu bankarsku financijsku uslugu koja se koristi za financiranje obrtnog kapitala gdje se Credos FINETRADING javlja kao posrednik između dobavljača i kupca. Financira se uglavnom imovina koja se kapitalizira u bilanci u kratkom roku (obrtna sredstva), kao npr. roba, sirovina i materijal ili gotovi/nedovršeni proizvodi.

  Uobičajeno je da se trgovački sadržaji mogu koristiti tijekom cijele godine na revolving osnovi, odnosno nakon otplate kreditne linije mogu se ponovno koristiti. Korištenje je široko rasprostranjeno, ali posebno tamo gdje tvrtke imaju fleksibline deficite u gospodarskom ciklusu:

  • Tvrtke s sezonskim poslovanjem mogu koristiti predfinanciranje za bolju kompenzaciju vršnog poslovanja. Time mogu unaprijed naručiti potrebnu količinu, bez vlastite likvidnosti.
  • Kod roba kojima se trguje na tržištoma s nestabilnim ciklusima prodaje, tržište može biti strateški opskrbljeno kroz predfinanciranje, dok je opterećenje kontinuirane naplate raspoređeno tijekom sljedećih mjeseci.
  • Tvrtke u fazama rasta zahtijevaju nesrazmjerne količine brze i fleksibilne likvidnosti. S predfinanciranjem kratkoročna radna mjesta mogu se izravno financirati.
  • Tvrtke koje koriste kolaterale u bankama za dugoročno financiranje mogu generirati s predfinanciranjem dodatne linije bez pružanja dodatnih kolaterala.
  • Tvrtkama koje se ne mogu dovoljno kreditno osigurati dobavljači mogu kroz predfinanciranje isporučiti znatno veće količine.

  Finetrading predstavlja jedan od najinovativnijih financijskih proizvoda dostupnih na hrvatskom tržištu za financiranje kupnje roba i skladišnih zaliha.

  FINETRADER

  Za korištenje predfinanciranja rade se individualni cjenici, što može varirati ovisno o pružatelju usluge. To se temelji na vrsti robe, godišnjem volumenu kupnje, učestalosti narudžbi, bonitetu tvrtke i stvarnom korisnom vijeku trajanja. Obično pružatelji usluge predfinanciranja ne naplaćuju kamate, kao banke, već naknade, koje predstavljaju dodatne troškove i ulaze u račun dobiti i gubitka. Slično kao jednokratna naknada u financijskom sektoru, obračunava se početna naknada. To osigurava da kupac ima tijekom cijele godine na raspolaganju trgovači okvir. Tekući troškovi se obračunavaju ovisno o tome koliko dugo kupac zahtijeva financiranje. Tipično, naknade u mjesečnim i dnevnim ciklusima su podijeljene i rastu čim se duže koristi usluga predfinanciranja.

  • Za razliku od faktoringa, predfinanciranje se u ekonomskom ciklusu javlja korak prije.
   To su dva alternativna oblika financiranja razlikuju se strukturno i ekonomski i zakonski.

   Credos FINETRADING
   Credos FINETRADING
   Credos FINETRADING
   Credos FINETRADING
   Credos FINETRADING
   Credos FINETRADING
   Credos FINETRADING
   Credos FINETRADING

    

   Prednosti predfinanciranja:

   • Trenutna likvidnost
   • Duži uvjeti plaćanja
   • Eliminacija rizika od bankrota dobavljača
   • Poboljšanje ključnih pokazatelja / novčanog toka / boniteta / ocjena
   • Oslobađanje kreditnih linija i jamstava u bankama
   • Produljenje kreditnog osiguranja
  • dodatak b thumb

   dodatak c thumb

   

  Finesa-grupa.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.