+ (385) 42 492 950         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      

 • Slide 3

  MISIJA: Osigurati kontinuiranu fiksnu zaradu investitorima komercijalnih vrijednosnih papira (komercijalnih zapisa i korporativnih obveznica), a obrtnicima i srednjim poduzetnicima stabilnu i pravovremenu financijsku i ulagačku podršku, održavajući pozitivni novčani tok, stabilnost i investicijsku sposobnost.

  VIZIJA: Stečenim povjerenjem i transparentnošću poslovanja održati rejting i osigurati kontinuitet rasta ulaganja i plasmana te tako postati vodeći nebankarski financijski partner obrtnika i malih poduzetnika u komercijalnom financiranju i investicijskom ulaganju, a fizičkim osobama u profitabilnim ulaganjima s fiksnim prinosom koji nadmašuje depozitnu kamatnu stopu.

 • Slide 1

  MISIJA: Osigurati kontinuiranu fiksnu zaradu investitorima komercijalnih vrijednosnih papira (komercijalnih zapisa i korporativnih obveznica), a obrtnicima i srednjim poduzetnicima stabilnu i pravovremenu financijsku i ulagačku podršku, održavajući pozitivni novčani tok, stabilnost i investicijsku sposobnost.

  VIZIJA: Stečenim povjerenjem i transparentnošću poslovanja održati rejting i osigurati kontinuitet rasta ulaganja i plasmana te tako postati vodeći nebankarski financijski partner obrtnika i malih poduzetnika u komercijalnom financiranju i investicijskom ulaganju, a fizičkim osobama u profitabilnim ulaganjima s fiksnim prinosom koji nadmašuje depozitnu kamatnu stopu.

 • Slide 2

  MISIJA: Osigurati kontinuiranu fiksnu zaradu investitorima komercijalnih vrijednosnih papira (komercijalnih zapisa i korporativnih obveznica), a obrtnicima i srednjim poduzetnicima stabilnu i pravovremenu financijsku i ulagačku podršku, održavajući pozitivni novčani tok, stabilnost i investicijsku sposobnost.

  VIZIJA: Stečenim povjerenjem i transparentnošću poslovanja održati rejting i osigurati kontinuitet rasta ulaganja i plasmana te tako postati vodeći nebankarski financijski partner obrtnika i malih poduzetnika u komercijalnom financiranju i investicijskom ulaganju, a fizičkim osobama u profitabilnim ulaganjima s fiksnim prinosom koji nadmašuje depozitnu kamatnu stopu.

  Fine'sa Credos d.d., financijska kompanija razvoja i upravljanja financijskim projektima vodeća je po pružanju jedinstvenih nebankarskih financijskih usluga projektnog i konvertibilnog financiranja.

   

  KONVERTIBILNO FINANCIRANJE
  Financiranje ''mezzanine'' instrumentima, iako je to manje poznata opcija financiranja, prakticira se kod manjih i srednjih poduzetnika. Obično se izdaje u obliku podređenog duga sa sudjelovanjem u kapitalu kako bi se financirala mogućnost rasta, nove proizvodne linije, novi distribucijski kanali ili proširenje postrojenja. Dodatno se može koristiti kako bi se omogućilo menadžmentu otkup kompanije od vlasnika nasljeđivanja, generalno govoreći, financiranje ''mezzanine'' instrumentima je hibridno financiranje putem duga i vlasničkog kapitala. Uključuje značajke duga (redovne kamate i otplata glavnice) i kapitala (garancije i opcije). Financiranje ''mezzanine'' instrumentima je rangirano iza povlaštenog duga, ali ispred kapitala u pogledu sigurnosti i ne mora značiti promjene u vlasništvu.

   Grafko

  PROJEKTNO FINANCIRANJE
  Projektno financiranje (PF) nema ograničenja u djelatnostima i odnosi se prvenstveno pa možda i isključivo na projekte kod kojih će investitor kredit otplaćivati iz cash flowa samog projekta. U projektnom financiranju mora postojati sponzor, odnosno vlasnik ili invetsitor, koji će zajedno s drugim investitorima osnovati posebnu tvrtku koju će onda kreditirati banka odnosno u konkretnom slučaju Fine'sa Credos d.d., financijska kompanija. Razlika između projektnog i korporativnog financiranja je u tome što je u prvom slučaju dužnik nova kompanija, dok je kod korporativnog postojeća kompanija dužnik.
  Kod projektnog financiranja riječ je u pravilu o novim projektima čije se analize temelje na budućim očekivanjima, kao što su projekti stanogradnje, javnog-privatnog partnerstva, komercijalni objekti, turističke nekretnine, proizvodni pogoni s atraktivnom tržišno propulzivnom ponudom.

  Svako projektno financiranje je slučaj za sebe odnosno ima nešto po čemu se razlikuje od drugih projekata. Međutim, dobro poznavanje tehnika za ocjenu rentabilnosti projekata i iskustvo i poznavanje načina identificiranja i  kvantificiranja rizika kojima se partneri izlažu u projektnom financiranju sigurno značajno doprinose uspješnjoj selekciji projekata koji će biti financirani i uvjeta pod kojim će biti financirani. Svi sudionici u projektnom financiranju moraju biti vrlo oprezni u analizi rizika i rentabilnosti projekta kako bi se projekat na kraju završio uspješno i gererirao veće koristi od ulaganja.

   

  PREDFINANCIRANJE
  Financiranje nabave roba i usluga prije samog početka programa proizvodnje ili pružanja usluga, a za razliku od factoringa koji se realizira nakon procesa proizvodnje ili pružanja usluga ustupom potraživanja. Zato je ovaj način financiranja namijenjen poduzetnicima kojima su sredstva potrebna da bi započeli program proizvodnje, kojima factoring nije odgovarajuće rješenje, jer ne mogu isfinancirati proizvodnju i stvoreno potraživanje koje bi ustupili factoringu... više

   

  • ŠTEDNJA KAO NEKAD
   4,25%

   isplata mjesečno ili po dospijeću

   KAMATA FIKSNA I NEOPOREZIVA

   Fine'sa Credos
   Fine'sa Credos
   predsjednik upravnog odbora
   predsjednik upravnog odbora
   glavna izvršna direktorica
   glavna izvršna direktorica
   izvršni direktor
   izvršni direktor
   član upravnog odbora
   član upravnog odbora

    

   Društvo Fine'sa Credos d.d., financijska kompanija izdalo je tijekom 2015. godine tri tranše korporativnih obveznica s dospijećem 36 mjeseci uz fiksnu i neoporezivu kamatu sa isplatom mjesečno ili po dospijeću.

   

  Finesa-grupa.hr uses cookies to provide a better user experience and functionality.