+ (385) 42 492 950         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      

  • Slide 1

    VIZIJA: Postati jedinstveni u ponudi zdrave, obrađene, ali neprerađene ribe i proizvoda od ribe.

    MISIJA: Potrošačima osigurati riblje proizvode sa izvornošću tradicijskog okusa jadranske ribe, sa što nižim stupnjem prerade koji osigurava prirodnu i zdravu ribu.

  • Slide 2

    VIZIJA: Postati jedinstveni u ponudi zdrave, obrađene, ali neprerađene ribe i proizvoda od ribe.

    MISIJA: Potrošačima osigurati riblje proizvode sa izvornošću tradicijskog okusa jadranske ribe, sa što nižim stupnjem prerade koji osigurava prirodnu i zdravu ribu.

  • Slide 3

    VIZIJA: Postati jedinstveni u ponudi zdrave, obrađene, ali neprerađene ribe i proizvoda od ribe.

    MISIJA: Potrošačima osigurati riblje proizvode sa izvornošću tradicijskog okusa jadranske ribe, sa što nižim stupnjem prerade koji osigurava prirodnu i zdravu ribu.

  • Slide 4

    VIZIJA: Postati jedinstveni u ponudi zdrave, obrađene, ali neprerađene ribe i proizvoda od ribe.

    MISIJA: Potrošačima osigurati riblje proizvode sa izvornošću tradicijskog okusa jadranske ribe, sa što nižim stupnjem prerade koji osigurava prirodnu i zdravu ribu.

  • Slide 5

    VIZIJA: Postati jedinstveni u ponudi zdrave, obrađene, ali neprerađene ribe i proizvoda od ribe.

    MISIJA: Potrošačima osigurati riblje proizvode sa izvornošću tradicijskog okusa jadranske ribe, sa što nižim stupnjem prerade koji osigurava prirodnu i zdravu ribu.

    Fine'sa Cordis d.o.o., ribarska kompanija osnovana je 2006. godine pod imenom Dalmacija ribolov d.o.o., za ulov sitne plave ribe s flotom od 3 (tri) broda.
    Povoljno gospodarsko okruženje, državni poticaji i konkurentnost ponude ulova sitne plave ribe bili su odlučujući za usmjerenje ulaganja u nabavku ribarica uz državne poticaje.
    Povoljni uvoz koćarica sa američkog kontinenta zbog izlova školjaka u tim područjima, stvorio je ponudu jeftinijih brodova kod leasing kuća i banaka.

    Dalmacija ribolov je 2010. godine postao trideset postotni vlasnik Jadran tune, tada najvećeg tunogojilišta na Jadranu, što je društvu osiguralo dodatni kanal za plasman mješovite ribe, ali i kapitalnu snagu s osnova profitabilnosti tunogojilišta kod čega je Jadran tuna zauzimala vodeće mjesto.
    Iako je poslovni model bio posložen u skladu s trenutnim gospodarskim  okruženjem, izostala je njegova razvojna komponenta.

    Životni ciklus društva Dalmacija ribolov kreće tek od 2011. godine nakon managerskog restrukturiranja kojim društvo ulazi u fazu promjene smjera te za nepunih godinu dana postaje prepoznatljivo u ribarskoj branši, da bi se od 2012. godine otpočelo sa preradom sitne plave ribe i postupnim tržišnim pozicioniranjem u zemlji i inozemstvu.

    Tvrtka danas posluje u sustavu Fine'sa Grupe sa kapitalom od 22.058.593 kn, tridesetak zaposlenih u ulovu i do šezdesetak u uslužnoj preradi, sa definiranom razvojnom strategijom 2016. – 2018. u pogledu partnerskog povećanja ribolovne flote, te vlastitih prerađivačkih kapaciteta za tržišnu nišu tradicijske, autohtone ponude jadranske obale u obliku slanih srdela, slanog i mariniranog inćuna čiji okus mnogi smatraju boljim od pršuta, sa ugođajem dalmatinske konobe, a koje su još 1591. godine konzumirali kardinali u Rimu.

    Cordis 1

     
    • Odabrani poslovni model rezultat je višegodišnjeg proizvodnog iskustva i obrade tržišta menadžmenta i ključnih zaposlenika Fine'sa Grupe.
      Uvažavajući činjenicu prepoznatljivosti kvalitete jadranske ribe na svjetskom tržištu. Tvrtka razvija brand tradicionalnog postupka prerade ribe, s okusom koji su 1591. godine prepoznali kardinali u Rimu.

       

      Fine'sa Cordis
      Fine'sa Cordis
      predsjednik uprave
      predsjednik uprave
      direktor ulova i prerade ribe
      direktor ulova i prerade ribe
      zamjenik voditelja održavanja
      zamjenik voditelja održavanja
      voditeljica komercijale
      voditeljica komercijale
      voditelj održavanja
      voditelj održavanja

       

      Fine'sa Cordis d.o.o., ribarska kompanija razvoja i upravljanja poslovanjem ulova, prerade i prometa ribom svoju strategiju razvoja zasniva na usklađenosti rasta reprocjelina (ulov i prerada) raspolažući vlastitom sirovinom kao jamcem održavanja cjelogodišnjeg kontinuiteta u prerađivačkim kapacitetima i stabilnosti tržišne ponude za koju interes iskazuju prehrambene kompanije radi kompletiranja ponude, i domaći i inozemni trgovački lanci, s time da izvoz na tržište EU već sada čini dvije trećine realizacije.

       

    Slani proizvodi  

     

    slani incun5
    Filet slanog inćuna

    ociscena srdela5
    Očišćena slana srdela

    Soljenje

    Sirovina nakon ulova šokirana i poleđena, transportira se hladnjačama do proizvodnog pogona gdje potom odmah započinje proces prerade. Prerada se odvija u posebnom dijelu pogona s kontroliranim uvjetima kako bi sirovina zadržala svoju kvalitetu i svježinu.

    Čišćenje sirovine od glave i utrobe te zasoljavanje odvija se ručnim putem radi bolje iskoristivosti i kvalitete proizvoda. Gotovi usoljeni proizvodi spremaju se u komore u kojima je prosječna temperatura 18oC gdje se odvija kontrolirani proces zrenja.

    Godišnje prerađujemo 600 tona pretežno usoljenog inćuna u različitim dimenzijama barila kao i latama od 5 i 10 kg.

    Marinirani proizvodi  

                                                                                     marinirani incun5

                                           Filet mariniranog inćuna

    Mariniranje

    Marinirani program sa tradicijom hrvatske obale, podrazumijeva hladno mariniranje sirove ribe dodavanjem octa i soli.

    Mariniranje ribe je jedan od najstarijih vidova konzerviranja, jer koncentracija soli i kiseline može na dulje vrijeme onemogućiti razvoj štetnih mikroorganizama.

    Mariniranje pržene ili pečene marinirane ribe započinje termičkom obradom, a potom prelijevanjem marinadom čija je baza vinski ocat, sol i ulje s dodatkom raznih začina i začinskog bilja. Riba iz marinade ima izuzetan, pikantni okus.

    Mariniranjem kuhanjem ribe u blagoj salamuri 20-ak minuta, uz dodatak raznog začinskog bilja, ohlađeno s smjesom kuhane ribe u salamuri kako bi se oko ribe stvorila želatina, dolazimo do vrhunskog specijaliteta. Riba iz želatine može se koristiti 3-4 mjeseca.

    Smrznuti proizvodi

     

    smrznuta srdela3

    Smrznuta srdela

    smrznuti incun
    Smrznuti inćun

    Smrzavanje

    U pripremi je smrzavanje ribe sistemom IQF zamrzavanja u slanoj vodi. Ovim načinom proizvod se smrzava pojedinačno u slanoj vodi gdje postiže temperaturu od -18oC uz kost.

    Nakon smrzavanja u salamuri proizvod poprima tanki sloj glazure koji se smrzava u tunelu na -40oC.
    Navedena glazura služi kako bi zaštitila proizvod od isušivanja. Za razliku od klasičnih tunela ovaj sistem zamrzavanja ne isušuje ribu smrzavanjem u struji hladnog zraka, već zadržava sva njena prirodna svojstva.

    Cijeli proces zamrzavanja od ulaska sirovine u liniju do pakiranja traje maksimalno 15 minuta. Kratki put smrzavanja izuzetno je bitan kako bi se izbjegla stvaranja većih kristalića leda unutar proizvoda koji bitno utječu na kvalitetu.

     

    Finesa-grupa.hr uses cookies to provide a better user experience and functionality.